PARAMETRY POLA GOLFOWEGO ORAZ WARUNKI LOKALNE

Prawo do gry na polu golfowym Dwa Stawy w sezonie 2019/2020 wynosi:
Członkostwo Indywidualne – 2290 zł
Członkostwo Indywidualne z bonifikatą za wcześniejszą wpłatę – 2050 zł (tylko przy wpłacie do 15.III.2019r.)
Członkostwo Rodzinne to Członkostwo Indywidualne + 50 % opłaty za każdego kolejnego członka rodziny - np.
Członkostwo Rodzinne ( 1+1) wynosi : 3435 zł, czyli 2290 zł + 1145 zł
Członkostwo Rodzinne (1+1) z bonifikatą za wcześniejszą wpłatę wynosi : 3075 zł, czyli 2050 zł + 1025 zł (płatne do 15.03. 2019r.)
Członkostwo Junior - 50 % Członkostwa Indywidualnego, a datą graniczną urodzin juniora jest 2001 r.
Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto pola golfowego Dwa Stawy lub na konta klubów golfowych. Kwota opłaty jest równa bez względu na to czy jest dokonywana na pole golfowe czy przez klub. Opłata obejmuje wyłącznie prawo do gry (bez HCP). 
Gracze dokonujący wpłat za pośrednictwem klubów będą uprawnieni do gry pod warunkiem, że klub przekaże dokonane wpłaty w prawidłowej wysokości.
Opłata za część sezonu przysługuje wyłącznie graczom, którzy nigdy nie wykupywali prawa do gry na polu Dwa Stawy (nie dotyczy turniejów) i np. w tym roku uzyskali zieloną kartę:
• Połowa sezonu – 1150,- zł
• Ostatni kwartał sezonu - 590,- zł.

Prawo do gry daje możliwość nielimitowanego korzystania z gry na polu golfowym Dwa Stawy podczas trwania sezonu 2019/2020. 
Gracz, który opłacił prawo gry, za turnieje organizowane na polu Dwa Stawy płaci tylko wpisowe bez dodatkowego opłacania Green Fee (tak jak to jest w przypadku gości).
Uwaga :   Powyższe kwoty nie obejmują opłat za prowadzenie handicapu PZG.

Numer rachunku bankowego pola golfowego: Pro-Golf Sp. z o.o.: Bank Pekao S.A. 40 1240 4751 1111 0010 4753 7214.

9 dołków

Poniedziałek do Piątek: 75,-zł
Weekendy i Święta: 100,-zł 

18 dołków

Poniedziałek do Piątek:120,-zł 
Weekendy i Święta: 150,-zł

18 dołków (2x9)

CZŁONKOWIE PARTNERSKICH PÓL
Codziennie: 100,- zł
Junior: 50% stawek podstawowych 

Dodatkowe

Koszyk piłek: 10,-zł
Wypożyczenie wózka: 20,-zł
Wypożyczenie zestawu kijów golfowych: 30,-zł
Wypożyczenie jednego kija golfowego: 5,-zł

REGUŁY LOKALNE

  A. GRANICA POLA
  Granice Pola (Aut) wyznaczone są przez białe paliki lub ogrodzenia. Paliki, słupki ogrodzeniowe oraz siatka nie są utrudnieniami ruchomymi i nie przysługuje od nich uwolnienie bez kary.
  B. OBSZARY KARY
  Obszary Kary oznaczone są czerwonymi i żółtymi palikami i/lub liniami
  E.1. DROP ZONE
  Strefa Dropowania na dołku nr 2 znajduje się obok prawego brzegu stawu, przy teebox’ie czerwonym. Wyznaczona jest przez miejsce oznakowane symbolem DZ. Dla piłki, która wpadła do stawu, oprócz opcji zgodnych z Regułą 17.1 gracz ma możliwość (z jednym uderzeniem karnym) zagrania piłki ze Strefy Dropowania. Piłka może być położona-nie musi być dropowana.
  E.3. PREFERRED LIES
  W miejscach brakującej trawy, na Obszarze Głównym przyciętym do wysokości fairwaya lub niżej, dozwolone jest uwolnienie bez kary zgodnie z Regułą 14.2. Obszar uwolnienia to długość jednego kija.
  E.5 ALTERNATYWNA OPCJA UWOLNIENIA DLA PIŁKI WYBITEJ POZA GRANICĘ POLA
  W przypadku zagrania piłki poza granicę pola, podczas rozgrywania dołka nr 4, dołka nr 5 i dołka nr 6, gracz poza działaniami wynikającymi z Reguły 18.2 ma prawo do uwolnienia z karą 2 uderzeń dropując piłkę wg następującej procedury :

  Należy wyznaczyć punkty odniesienia:
  A punkt odniesienia piłki – oszacowany, przybliżony punkt wyjścia piłki na aut
  B punkt odniesienia fairway’a– punkt na fairway’u aktualnie rozgrywanego dołka położony jak najbliżej punktu A i nie bliżej dołka niż punkt A

  Należy wyznaczyć obszar uwolnienia
  Linią idącą od dołka przez punkt A i w obrębie dwóch długości kija poza tę linię, oraz
  Linią idącą od dołka przez punkt B i w obrębie dwóch długości kija wgłąb fairwaya
  Ograniczenia:
  Obszar uwolnienia musi być na obszarze głównym,
  Obszar uwolnienia nie może być bliżej dołka niż punkt A
  Gracz nie może skorzystać z tej Reguły Lokalnej jeśli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że jego piłka oryginalna znajduje się w obszarze kary, lub gdy zagrał piłkę prowizoryczną zgodnie z Regułą 18.3.
  E.10 OCHRONA MŁODYCH DRZEWEK
  Młode drzewka niższe niż dwie długości kija objęte są strefą zakazu gry. Obowiązkowym jest uwolnienie zgodnie z Regułą 16.1f
  E.11 LINIA ENERGETYCZNA
  Jeśli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka gracza uderzyła w jakąkolwiek cześć linii energetycznej (słup, przyłącza, izolatory, przewody) wykonane uderzenie się nie liczy. Gracz MUSI powtórzyć uderzenie bez kary z miejsca skąd uderzenie było wykonane, zgodnie z Regułą 14.6
  F.1 NIENORMALNE WARUNKI NA POLU
  Teren w Naprawie oznaczony jest niebieskimi palikami i/lub liniami.

  stan na 19.04.2019

PARAMETRY TECHNICZNE

pola golfowego

Poniższe zdjęcia prezentują poszczególne dołki wchodzące w skład naszego pola golfowego oraz ich rzut satelitarny.
Zobacz parametry technicznie i zapoznaj się z warunkami gry.