PARAMETRY POLA GOLFOWEGO ORAZ WARUNKI LOKALNE

Prawo do gry na polu golfowym Dwa Stawy w sezonie 2019/2020 wynosi:
Członkostwo Indywidualne – 2290 zł
Członkostwo Indywidualne z bonifikatą za wcześniejszą wpłatę – 2050 zł (tylko przy wpłacie do 15.III.2019r.)
Członkostwo Rodzinne to Członkostwo Indywidualne + 50 % opłaty za każdego kolejnego członka rodziny - np.
Członkostwo Rodzinne ( 1+1) wynosi : 3435 zł, czyli 2290 zł + 1145 zł
Członkostwo Rodzinne (1+1) z bonifikatą za wcześniejszą wpłatę wynosi : 3075 zł, czyli 2050 zł + 1025 zł (płatne do 15.03. 2019r.)
Członkostwo Junior - 50 % Członkostwa Indywidualnego, a datą graniczną urodzin juniora jest 2001 r.
Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto pola golfowego Dwa Stawy lub na konta klubów golfowych. Kwota opłaty jest równa bez względu na to czy jest dokonywana na pole golfowe czy przez klub. Opłata obejmuje wyłącznie prawo do gry (bez HCP). 
Gracze dokonujący wpłat za pośrednictwem klubów będą uprawnieni do gry pod warunkiem, że klub przekaże dokonane wpłaty w prawidłowej wysokości.
Opłata za część sezonu przysługuje wyłącznie graczom, którzy nigdy nie wykupywali prawa do gry na polu Dwa Stawy (nie dotyczy turniejów) i np. w tym roku uzyskali zieloną kartę:
• Połowa sezonu – 1150,- zł
• Ostatni kwartał sezonu - 590,- zł.

Prawo do gry daje możliwość nielimitowanego korzystania z gry na polu golfowym Dwa Stawy podczas trwania sezonu 2019/2020. 
Gracz, który opłacił prawo gry, za turnieje organizowane na polu Dwa Stawy płaci tylko wpisowe bez dodatkowego opłacania Green Fee (tak jak to jest w przypadku gości).
Uwaga :   Powyższe kwoty nie obejmują opłat za prowadzenie handicapu PZG.

Numer rachunku bankowego pola golfowego: Pro-Golf Sp. z o.o.: Bank Pekao S.A. 40 1240 4751 1111 0010 4753 7214.

9 dołków

Poniedziałek do Piątek: 75,-zł
Weekendy i Święta: 100,-zł 

18 dołków

Poniedziałek do Piątek:120,-zł 
Weekendy i Święta: 150,-zł

18 dołków (2x9)

CZŁONKOWIE PARTNERSKICH PÓL
Codziennie: 100,- zł
Junior: 50% stawek podstawowych 

Dodatkowe

Koszyk piłek: 10,-zł
Wypożyczenie wózka: 20,-zł
Wypożyczenie zestawu kijów golfowych: 30,-zł
Wypożyczenie jednego kija golfowego: 5,-zł

REGUŁY LOKALNE

  • OUT – granice pola oznaczone są białymi palikami lub ogrodzeniami.
  • SZTUCZNE UTRUDNIENIA NIERUCHOME – wszelkie drogi o sztucznej nawierzchni, części systemu nawadniającego i drenażowego.
  • OCHRONA MŁODYCH DRZEWEK – jeżeli drzewko mające mniej niż dwie długości kija przeszkadza w ustawieniu gracza lub znajduje się w obszarze zamierzonego swingu, piłka może być podniesiona i dropowana bez kary, zgodnie z procedurą reguły 24-2b.
  • PREFFERED LIES – w miejscach brakującej trawy może być wzięte uwolnienie bez kary zgodnie z procedurą reguły 24-2b
  • KAMIENIE W BUNKRACH – są sztucznym utrudnieniem ruchomym.
  • NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTRYCZNA – trafienie piłką w przewody linii elektrycznej – uderzenie MUSI być powtórzone bez kary.
  • ŁĄCZENIA CIĘTEJ DARNI – są terenem w naprawie.
  • DROP ZONE – na dołku nr 2 wyznaczona jest strefa dropowania.
  •  WBITA PIŁKA – na obszarze zielonym piłka wbita w jej własny ball-mark, może być podniesiona bez kary, oczyszczona i upuszczona jak najbliżej miejsca gdzie była wbita, lecz nie bliżej dołka.
  • MIERNIKI ODLEGŁOŚCI – gracz może używać urządzeń do pomiaru lub oceny odległości pod warunkiem, że dokonuje WYŁĄCZNIE pomiarów odległości i nie powoduje tym opóźnienia gry. (Reg. 14-3)

PARAMETRY TECHNICZNE

pola golfowego

Poniższe zdjęcia prezentują poszczególne dołki wchodzące w skład naszego pola golfowego oraz ich rzut satelitarny.
Zobacz parametry technicznie i zapoznaj się z warunkami gry.