PARAMETRY POLA GOLFOWEGO ORAZ WARUNKI LOKALNE

1. Prawo do gry na polu golfowym Dwa Stawy w sezonie 2018/2019 wynosi 1990,- zł 
dla graczy, którzy dokonają wpłaty w terminie do dnia 15 marca 2018 r. Po tym terminie opłata wynosi 2.290,- zł.
2. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto pola golfowego Dwa Stawy lub na konta klubów golfowych. Kwota opłaty jest równa bez względu na to czy jest dokonywana na pole golfowe czy poprzez klub. Opłata obejmuje wyłącznie prawo do gry (bez HCP). 
Gracze dokonujący wpłat za pośrednictwem klubów będą uprawnieni do gry pod warunkiem, że klub przekaże dokonane wpłaty w prawidłowej wysokości.
3. Sezon rozpocznie się z chwilą uruchomienia całego pola golfowego czyli możliwości grania na 9 dołkach. 
Oznacza to, że być może w marcu lub w kwietniu gracze będą już korzystać z pola a sezon rozpocznie się dopiero np. 15 kwietnia lub 1 maja i będzie trwał 12 miesięcy.
4. Opłata częściowa, za część sezonu przysługuje wyłącznie graczom, którzy nigdy nie wykupywali prawa do gry na polu Dwa Stawy (nie dotyczy turniejów) np. w tym roku uzyskali zieloną kartę:
• Połowa sezonu – 1150,- zł
• Ostatni kwartał sezonu - 590,- zł.
5. Zniżka dla juniorów (graniczna data urodzenia – 2000r.) – 50%.
6. Zniżka rodzinna - dwie osoby za 1 i 1/2 stawki np. 1.990 + 995; trzy osoby: 1.990 + 995+995 zł itd.
7. Prawo do gry daje możliwość nielimitowanego korzystania z gry na polu golfowym Dwa Stawy podczas trwania sezonu 2018/2019. 
Gracz, który opłacił prawo gry, za turnieje organizowane na polu Dwa Stawy płaci tylko wpisowe bez dodatkowego opłacania Green Fee (tak jak to jest w przypadku gości).
8. Numer rachunku bankowego pola golfowego: Pro-Golf Sp. z o.o.: Bank Pekao S.A. 40 1240 4751 1111 0010 4753 7214.

9 dołków

Poniedziałek do Piątek: 75,-zł
Weekendy i Święta: 100,-zł 

18 dołków

Poniedziałek do Piątek:120,-zł 
Weekendy i Święta: 150,-zł

18 dołków (2x9)

CZŁONKOWIE PARTNERSKICH PÓL
Codziennie: 100,- zł
Junior: 50% stawek podstawowych 

Dodatkowe

Koszyk piłek: 10,-zł
Wypożyczenie wózka: 20,-zł
Wypożyczenie zestawu kijów golfowych: 30,-zł
Wypożyczenie jednego kija golfowego: 5,-zł

REGUŁY LOKALNE

  • OUT – granice pola oznaczone są białymi palikami lub ogrodzeniami.
  • SZTUCZNE UTRUDNIENIA NIERUCHOME – wszelkie drogi o sztucznej nawierzchni, części systemu nawadniającego i drenażowego.
  • OCHRONA MŁODYCH DRZEWEK – jeżeli drzewko mające mniej niż dwie długości kija przeszkadza w ustawieniu gracza lub znajduje się w obszarze zamierzonego swingu, piłka może być podniesiona i dropowana bez kary, zgodnie z procedurą reguły 24-2b.
  • PREFFERED LIES – w miejscach brakującej trawy może być wzięte uwolnienie bez kary zgodnie z procedurą reguły 24-2b
  • KAMIENIE W BUNKRACH – są sztucznym utrudnieniem ruchomym.
  • NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTRYCZNA – trafienie piłką w przewody linii elektrycznej – uderzenie MUSI być powtórzone bez kary.
  • ŁĄCZENIA CIĘTEJ DARNI – są terenem w naprawie.
  • DROP ZONE – na dołku nr 2 wyznaczona jest strefa dropowania.
  •  WBITA PIŁKA – na obszarze zielonym piłka wbita w jej własny ball-mark, może być podniesiona bez kary, oczyszczona i upuszczona jak najbliżej miejsca gdzie była wbita, lecz nie bliżej dołka.
  • MIERNIKI ODLEGŁOŚCI – gracz może używać urządzeń do pomiaru lub oceny odległości pod warunkiem, że dokonuje WYŁĄCZNIE pomiarów odległości i nie powoduje tym opóźnienia gry. (Reg. 14-3)

PARAMETRY TECHNICZNE

pola golfowego

Poniższe zdjęcia prezentują poszczególne dołki wchodzące w skład naszego pola golfowego oraz ich rzut satelitarny.
Zobacz parametry technicznie i zapoznaj się z warunkami gry.