PARAMETRY POLA GOLFOWEGO ORAZ WARUNKI LOKALNE

 Cennik opłat na sezon 2020 za Prawo do Gry na Polu Dwa Stawy.

Prawo do Gry Indywidualne – 2700 PLN
Prawo do Gry Indywidualne z bonifikatą za wcześniejszą wpłatę – 2450 PLN
(płatne do 10.02.2020 r.)
Prawo do Gry Junior - 50 % Prawa do Gry Indywidualnego tj. 1350 PLN
(opłata nie łączy się z innymi zniżkami)
Prawo do Gry Master Senior – 50% Prawa do Gry indywidualnego tj. 1350
PLN (opłata nie łączy się z innymi zniżkami)
Dodatkowe zniżki:
- 100 PLN zniżka dla kobiet,
- 100 PLN zniżka dla osób zamieszkujących w odległości powyżej 50 km od
Pola Golfowego Dwa Stawy

Kontynuujemy promocję golfa rodzinnego!
Prawo do Gry Rodzinne to Prawo do Gry Indywidualne + 50 % opłaty za
każdego kolejnego członka rodziny.
np.
Prawo do Gry Rodzinne ( 1+1) – 4050 PLN, czyli 2700 PLN + 1350 PLN
Prawo do Gry Rodzinne (1+1) z bonifikatą za wcześniejszą wpłatę – 2450
PLN + 1250 PLN, (płatne do 10.02.2020)
Prawo do Gry Rodzinne (1+1+1) z bonifikatą za wcześniejszą wpłatę – 2450
PLN + 1250 PLN + 650 PLN (płatne do 10.02.2020)
UWAGA: Zniżka za Prawo do Gry Rodzinne przysługuje osobom znajdującym
się w najbliższej relacji rodzinnej tj.: mąż, żona, matka, ojciec, dziecko

Wpłat należy dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy Pola Golfowego Dwa Stawy:
PEKAO O/Rzeszów
Numer rachunku: 40 1240 4751 1111 0010 4753 7214
W tytule przelewu prosimy podać krótki opis wykupionego pakietu:
podstawowy, rodzinny itp. i za kogo jest dokonana opłata na sezon 2020.  

9 dołków

Poniedziałek do Piątek: 75,-zł
Weekendy i Święta: 100,-zł 

18 dołków

Poniedziałek do Piątek:120,-zł 
Weekendy i Święta: 150,-zł

18 dołków (2x9)

CZŁONKOWIE PARTNERSKICH PÓL
Codziennie: 100,- zł
Junior: 50% stawek podstawowych 

Dodatkowe

Koszyk piłek: 10,-zł
Wypożyczenie wózka: 20,-zł
Wypożyczenie zestawu kijów golfowych: 30,-zł
Wypożyczenie jednego kija golfowego: 5,-zł

REGUŁY LOKALNE

  A. GRANICA POLA
  Granice Pola (Aut) wyznaczone są przez białe paliki lub ogrodzenia. Paliki, słupki ogrodzeniowe oraz siatka nie są utrudnieniami ruchomymi i nie przysługuje od nich uwolnienie bez kary.
  B. OBSZARY KARY
  Obszary Kary oznaczone są czerwonymi i żółtymi palikami i/lub liniami
  E.1. DROP ZONE
  Strefa Dropowania na dołku nr 2 znajduje się obok prawego brzegu stawu, przy teebox’ie czerwonym. Wyznaczona jest przez miejsce oznakowane symbolem DZ. Dla piłki, która wpadła do stawu, oprócz opcji zgodnych z Regułą 17.1 gracz ma możliwość (z jednym uderzeniem karnym) zagrania piłki ze Strefy Dropowania. Piłka może być położona-nie musi być dropowana.
  E.3. PREFERRED LIES
  W miejscach brakującej trawy, na Obszarze Głównym przyciętym do wysokości fairwaya lub niżej, dozwolone jest uwolnienie bez kary zgodnie z Regułą 14.2. Obszar uwolnienia to długość jednego kija.
  E.5 ALTERNATYWNA OPCJA UWOLNIENIA DLA PIŁKI WYBITEJ POZA GRANICĘ POLA
  W przypadku zagrania piłki poza granicę pola, podczas rozgrywania dołka nr 4, dołka nr 5 i dołka nr 6, gracz poza działaniami wynikającymi z Reguły 18.2 ma prawo do uwolnienia z karą 2 uderzeń dropując piłkę wg następującej procedury :

  Należy wyznaczyć punkty odniesienia:
  A punkt odniesienia piłki – oszacowany, przybliżony punkt wyjścia piłki na aut
  B punkt odniesienia fairway’a– punkt na fairway’u aktualnie rozgrywanego dołka położony jak najbliżej punktu A i nie bliżej dołka niż punkt A

  Należy wyznaczyć obszar uwolnienia
  Linią idącą od dołka przez punkt A i w obrębie dwóch długości kija poza tę linię, oraz
  Linią idącą od dołka przez punkt B i w obrębie dwóch długości kija wgłąb fairwaya
  Ograniczenia:
  Obszar uwolnienia musi być na obszarze głównym,
  Obszar uwolnienia nie może być bliżej dołka niż punkt A
  Gracz nie może skorzystać z tej Reguły Lokalnej jeśli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że jego piłka oryginalna znajduje się w obszarze kary, lub gdy zagrał piłkę prowizoryczną zgodnie z Regułą 18.3.
  E.10 OCHRONA MŁODYCH DRZEWEK
  Młode drzewka niższe niż dwie długości kija objęte są strefą zakazu gry. Obowiązkowym jest uwolnienie zgodnie z Regułą 16.1f
  E.11 LINIA ENERGETYCZNA
  Jeśli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka gracza uderzyła w jakąkolwiek cześć linii energetycznej (słup, przyłącza, izolatory, przewody) wykonane uderzenie się nie liczy. Gracz MUSI powtórzyć uderzenie bez kary z miejsca skąd uderzenie było wykonane, zgodnie z Regułą 14.6
  F.1 NIENORMALNE WARUNKI NA POLU
  Teren w Naprawie oznaczony jest niebieskimi palikami i/lub liniami.

  stan na 19.04.2019

PARAMETRY TECHNICZNE

pola golfowego

Poniższe zdjęcia prezentują poszczególne dołki wchodzące w skład naszego pola golfowego oraz ich rzut satelitarny.
Zobacz parametry technicznie i zapoznaj się z warunkami gry.