Mapa pola golfowego

Plan dołków pola golfowego Dwa Stawy

Reguły lokalne

A. GRANICA POLA 

Granice Pola (Aut) wyznaczone są przez białe paliki lub ogrodzenie. Paliki, słupki ogrodzeniowe oraz siatka nie są utrudnieniami ruchomymi i nie przysługuje od nich uwolnienie bez kary.

B. OBSZARY KARY

Obszary Kary oznaczone są czerwonymi i żółtymi palikami i/lub liniami.

E.1. DROP ZONE

Strefa Dropowania na dołku nr 2 znajduje się obok stawu, tuż przy teeboxie czerwonym dołka nr 11 . Oznakowana jest literami DZ. Dla piłki, która wpadła do stawu, oprócz opcji zgodnych z Regułą 17.1 gracz ma możliwość (z jednym uderzeniem karnym) zagrania piłki z wyznaczonej strefy. Piłka może być położona w strefie dropowania 

E.3. PREFERRED LIES 

W miejscach brakującej trawy, na Obszarze Głównym przyciętym do wysokości fairwaya lub niżej, dozwolone jest uwolnienie bez kary zgodnie z Regułą 14.2. Obszar uwolnienia to długość jednego kija.

E.5 ALTERNATYWNA OPCJA UWOLNIENIA DLA PIŁKI WYBITEJ POZA GRANICĘ POLA 

W przypadku zagrania piłki poza granicę pola, podczas rozgrywania dołka nr 4, 5 i 6, gracz poza działaniami wynikającymi z Reguły 18.2 ma prawo do uwolnienia z karą 2 uderzeń dropując piłkę wg następującej procedury: 

Należy wyznaczyć punkty odniesienia:

A punkt odniesienia piłki – oszacowany, przybliżony punkt wyjścia piłki na aut
B punkt odniesienia fairway’a– punkt na fairway’u aktualnie rozgrywanego dołka położony jak najbliżej punktu A i nie bliżej dołka niż punkt A

Należy wyznaczyć obszar uwolnienia:

 Linią idącą od dołka przez punkt A i w obrębie dwóch długości kija poza tę linię, oraz

Linią idącą od dołka przez punkt B i w obrębie dwóch długości kija wgłąb fairwaya

Ograniczenia:Obszar uwolnienia musi być na obszarze głównym,

Obszar uwolnienia nie może być bliżej dołka niż punkt A

Gracz nie może skorzystać z tej Reguły Lokalnej jeśli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że jego piłka oryginalna znajduje się w obszarze kary, lub gdy zagrał piłkę prowizoryczną zgodnie z Regułą 18.3.

E.10 OCHRONA MŁODYCH DRZEWEK 

Młode drzewka niższe niż dwie długości kija objęte są strefą zakazu gry. Obowiązkowym jest uwolnienie zgodnie z Regułą 16.1f

E.11 LINIA ENERGETYCZNA 

Jeśli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka gracza uderzyła w jakąkolwiek cześć linii energetycznej (słup, przyłącza, izolatory, przewody) wykonane uderzenie się nie liczy. Gracz MUSI powtórzyć uderzenie bez kary z miejsca skąd uderzenie było wykonane, zgodnie z Regułą 14.6

F.1 NIENORMALNE WARUNKI NA POLU

Teren w Naprawie oznaczony jest niebieskimi palikami i/lub liniami.

Call Now Button